TEKİLLİK – ÇOĞULLUK UYUMU KONU ANLATIM (1. BÖLÜM)

Öznenin genel bir ifade ya da soyut bir durum bildirdiği ve çoğu olduğu durumlarda yüklem tekil olur:
Bazı kararlar insanı haya) kırıklığına uğratırlar, (uğratır)
Sanki tatilde haftalar hızlı geçiyorlar, (geçiyor) Düşünceler toplantıda açıkça dile getirildiler, (dile getirildi) (büyülüyor)
Arabaların kaldırdığı tozlar bizi sinirlendirdiler; (sinirlendirdi).
Ailevi sorunlar henüz büyümeden çözülürlerdi, (çözülürdü)
Öznenin hayvan, bitki ya da organ adının çoğulu veya tekili olduğu durumlarda yüklem tekil olur:
Gözlerim ölüm haberinden sonra hemen yaşardılar. (yaşardı)
Kuşlar evimizin balkonunda neşeyle ötüşüyorlardı. (ötüşüyordu)
Bahçeye erik ve kiraz fidanı bugün sabah dikildiler. (dikildi)
Ağaçlar daha şimdiden çiçek açmaya başladılar, (başladı)
Bir hafta geçmeden arılar kovanı balla doldurdular. (doldurdu)
Üzüntüden ve sinirden ellerim çatladılar sanki, (çatladı)
Martılar sahilde kanat çırpıyorlardı, (çırpıyordu) Kavak ağaçları yapraklarını döktüler, (döktü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir