SÖZCÜK ANLAMI – SOZ YORUMU KONU ANLATIMI

DEYİM – ATASÖZÜ
Bu parçadaki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Parçanın tamamı mutlaka okunmalı, “söz”e yüklenen anlam tespit edilmeli ve yanlışlıkla parçanın ana düşüncesi değil, altı çizili sözün anlamı bulunmalıdır.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır?
Yakın anlamlı olduğu düşünülen sözcüklerin yerleri değiştirilerek sağlaması yapılmalı. Sözcükler birbirlerinin yerine konabiliyorsa yakın anlamlıdır..
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Önce cümledeki deyim bulunur, ardından deyimin anlamı aynı cümlede aranır. Yanlışlıkla neden – sonuç ilişkili cümlelere takılmamak gerekir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “denk” sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır?
Bir sözcüğün deyim içinde kullanılması, mecaz anlamlı herhangi bir sözcükle kalıplaşması demektir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?
Böyle sorularda “yerinde kullanılmamış” sözü “yanlış anlamda kullanılmış” anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?
İkilemeyi oluşturan sözcüklerden en az biri anlamsız olmalıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hafif” sözcüğü bu cümledeki “ağır” sözcüğünün anlamca karşıtıdır?
“Ağır” ile “hafif” sözcüklerinin karşıt olduğu bellidir ancak gerçek anlamlı bir sözcüğün karşıtı, sesteşi ve eş anlamlısı gerçek; mecaz anlamlı bir sözcüğün karşıtı, sesteşi ve eş anlamlısı da mecaz olmalıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağırmak” sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
Böyle sorularda sözcüğün gerçek ya da mecaz anlamı değil, anlamsal karşılığı istenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir