SORULAR

Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
A) Pozitif hukuk      B) Tabii hukuk
C) İdeal hukuk         D) Mevzu hukuk
E) Objektif hukuk

Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?
A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Kişilik hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Alacak hakları
E) Velayet hakkı

Aşağıdakilerden hangisi hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilkedir?
A) Genellik
B) Eşitlik
C) Özerklik
D) Sübjektif iyiniyet Dürüstlük (Objektif iyiniyet)

Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu değil mal topluluğu niteliğindedir?
A) Kooperatifler              B) Anonim şirketler
C) Kolektif şirketler       D) Vakıflar
E) Dernekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir