SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biri olan borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?
A) Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
B) Nispilik ilkesi
C) Zaman aşımı ve hak düşürücü süreye uğramama ilkesi
D) Eşitlik ilkesi
E) Sözleşme özgürlüğü ilkesi

Kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için ana babanın sahip olduğu hakka ne ad verilir?
A) Vasiyet B) Velayet C) Nesep
D) Veraset E) Vesayet

10. Bir gerçek kişinin doğum ve hısımlık ile ilgili bilgilerini içeren kütüğe ne ad verilir?
A) Evlat edinme kütüğü        B) Aile kütüğü
C) Boşanma kütüğü                D) Ölüm kütüğü
E) Doğum kütüğü

Aralarındaki mevcut borç ilişkisi sebebiyle alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu hareket biçimine ne ad verilir?
A) Edim                         B) Alacak         C)Akit
D) Tazminat                E) İcap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir