Somut Ve Soyut Anlatım

Anlatıcının hissediş ve anlatış tarzı: Bazı anlatıcılar somut temaları ele alsalar bile bunu soyut bir anlatımla, bazıları da soyut bir temayı ele alsalar bile bunu somut bir anlatımla dile getirmeyi tercih ederler. Söz gelimi “masa”, somut anlamlı bir sözcüktür. Ama somut anlamlı bu sözcük, bir şairde alışılmışın dışında bir anlatımla karşımıza çıkabilir. Şair, “masa”nın çağrıştırdıklarını anlatmak için soyut anlatıma başvurarak sanatlı söyleyişlere, eğretilemelere (istiarelere), alışılmadık bağdaştırmalara başvurabilir. Böyle olduğu için de daha çok soyut anlamlı sözcük ve söyleyişlere yönelir. Bunun nedeni, şairin “masa”yla ilgili anlatacaklarının, duyu organlarıyla algılanamayacak, ancak düş gücüyle var edilebilecek nitelikler taşımasıdır. Soyut anlatımın kullanıldığı metinlerde, anlaşılması güç, kapalı imgelere ve uzak çağrışımlara rastlanabilir. Bu anlatım tarzı, genellikle felsefe metinlerinde ve şiirlerde karşımıza çıkar. İkinci Yeni akımı sanatçılarının birçoğunda soyut bir anlatım vardır. Bu şairlerin şiirleri, gerçekliği, ancak imgelemde var edilebilen alışılmadık bağdaştırmalarla örülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir