PARAGRAF KONU ANLATIMI

Aşağıdakilerin hangisinde yinelemeye yer verilmiştir?
“Yinelemek” tekrarlamak demektir. Bir sözcük ya da söz tekrarlanır. Ancak bu tekrar üç şekilde olur: Yan yana yani ikileme biçiminde, aynı cümlede farklı yerlerde, aynı paragrafta farklı cümlelerde.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Parçadaki anlatım ile ilgili seçeneklerde beş farklı bilgi verilir, dolayısıyla anlatım teknikleri ve cümle anlamındaki kavramlar çok iyi bilinmeli, seçenekler tek tek parçada aranmalıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci kişili anlatım vardır?
Birinci kişili anlatım yani “ben”li ya da “biz”li anlatım aranır: koştum, dışarı çıktık…
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

Boş bırakılan yere getirilecek söz ya da cümlede iki özellik aranır: Yanındaki cümle ile akış içinde olması ve konu yönüyle parçayla uyumlu, tutarlı olması.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

Parçada akışı bozan cümlenin dört özelliği vardır: Farklı bir konudan söz eder, konunun farklı bir yönüne değinir, diğer cümlelerle anlamca çelişir, içerdiği anlamın sonraki cümlede devamı gelmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir