Özgür okuma (Rahat okuma)

Her mesleğe ait bilimsel yayınlar vardır. İnsan, iş hayatında başarılı olmak için alanında yazılmış yayınları önceiik sırasına koyarak okur. Bu, o kişinin işini daha iyi yapabilmesinin temel ko-şuludur, Ne var ki İnsanın iş hayatının yanında bir de çeşitli duyarlıklarını, zevklerini, hobilerini vb. kapsayan bir duygu ve düşünce dünyası vardır. Kişi, bu düşünce ve duygu dünyasında da belli bir olgunluğa erişmek ister. Söz gelimi bir mühendis, işinden ötürü araştırma amaçlı/bilgi odaklı okumalar yaparken bir taraftan da tarihi romanları okumaya merak sarabilir; bir doktor, mesleki yayınların dışında çiçek yetiştiriciliğiyle ilgili kitapları da okumak iste-yebilir ya da bir yargıç, şiir kitapları okuyarak estetik duyarlıklarının olgunlaşmasını arzulayabilir.
özellikle sanat değeri taşıyan eserler, insanın tinsel (ruhsal) açlığını giderir. İnsan, edebi metinler sayesinde ruhsal bakımdan huzur bulur, İnsani ilişkilerini düzenler, hayata farklı açılardan bakmayı öğrenir. Bu eserlerin verdiği zevk, heyecan ve coşku, insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek insanda güzellik duygusunun yerleşmesini, insanın daha sağlıklı düşünmesini sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir