KPSS Coğrafya Ay Konu Anlatımı

Ay iç ısısını kaybettiğinden volkanik olaylara rastlanmaz.
Yörüngesindeki dolanım süresi 27,3 gündür, iki kere aynı ay safhasının yaşanabilmesi için gerekli olan süre ise 29,5 gündür ki buna Kameri Ay denir. Aradaki yaklaşık iki günlük fark Ay’ın Dünya etrafında dolanırken Güneş etrafında da yol almasından kaynaklanmaktadır.

Dünya üzerinde özellikle büyük su kütlelerinde gelgitlere neden olur.’ Gelgit Ay, Dünya ve Güneş’in ayni doğrultuda olduğu Yeniay ve Dolunay evrele- rinde daha güçlüdür.

Dünya etrafında ve ekseni etrafındaki dolanım süresi birbirine eşit olduğundan Dünya’dan ayın hep  aynı yüzü görünür. ( 27 gün 7 saat 43 dakika)
٠ Ay’ın yer çekim kuvveti dünyanın 1/6 sı kadardır.
o Hacmi Dünya’nın 1/50 si kadardır.
٠ Atmosferi olmadığı için;
– iklim olaylarına rastlanmaz. Bu yüzden oluşan ilk şekiller dış kuvvetlerce aşmdırılmamıştır.
– Göktaşlarının Ay yüzeyine çarpması engellenemediğinden Ay’da krater çukurları oluşmuştur.
– Ay’da günlük sıcaklık farkı çok fazladır. (Gündüz +130.C, gece -160.C) bunda Ay’ın kendi etrafında dönmesinin uzun sürmesi de etkilidir.
– Ay’da atmosfer olmadığından, güneş ışınları kırılıp dağılmaya uğramazlar. Bu yüzden geceyi gündüz den ayıran sınır çok belirgindir. Gündüz olan yerler göz kamaştırıcı derecede aydınlık, gece olan yerlerde zifiri karanlıktır.

Ay’ın safhalar veya evreler halinde görülmesinin nedeni kendisinin bir ışık kaynağı olmayıp, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması ve diğer gök cisimleri gibi sürekli olarak Dünya’ya ve Güneş’e göre konumunun değişmesidir.
Günümüzden yetmiş milyon yıl önce, Meksika Körfezindeki bugünkü Yukatan Yarımadası yöresine düşen dev göktaşının başlattığı olaylar dizisinde, o zamanki pek çok canlı türünün tüm dünyada hızla değişen iklim koşullarına ayak uyduramayarak yeryüzünden silindikleri düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir