İç Kuvvetler ve Olaylar

Kaynağını yerin merkezinden alan hareketlerdir. İç kuvvetlerin oluşumu için gerekli enerji yerin merkezinde depolanmıştır. İç kuvvetler ve olaylan belirgin dört grupta toplayabiliriz.
1) Kıvrılmalar ve kırılmalar ı
Bu hareketler çevremizdeki yükseltilen ve dağları oluşturan hareketlerdir. Yer kabuğunun hareketi kısımlarındaki tortular katlanır, kıvrılır, kırılır ya da birbiri üzerine biner. Bunun sonucu olarak dağlar oluşur.
2) Epirojenik hareketler :
Yer kabuğunun,  geniş alanlan kaplayan hareketleridir. Bu hareketlerin sonucunda tabakalarda bir kıvrılma görülmez. Fakat geniş alanlar, yükselir, alçalır veya çarpıklaşır. Bu hareketler sonucunda bazen kıtalar alçalıp deniz haline gelebilir. Denizlerin tabanları İse yükselip kara haline dönüşebilir.
3) Volkanik hareketler :
Dünya’nın çekirdek kısımlarına yakın bölgelerde henüz katılaşmamış kızgın maddelerin tamamen sıvı haline geçerek yeryüzüne çıkması olayıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir