GÖÇMELER VE TOPRAK KAYMALARI

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan bir diğer dış olay da toprak kaymasıdır. Özellikle eğimli arazilerde yerli topraklar bazen kayarak daha aşağı bölgelere dökülür. Bu kayma sırasında sadece toprak yer değiştirmişse buna toprak kay¬ması. toprakla birlikte kayalar da kopup süreklenmişse buna göçme (heyelan) denir.
Toprak kaymalannı ve göçmelen kolaylaştıran etmenler şunlardır.
a) Yağışların fazlalığı ve kar erimeleri

b)Eğimin fazlalığı
c)    Kayanın ve toprağın cinsi
d)    Tabakaların yapısı ve konumu
e)    Şiddetli depremler
Toprak kaymalarını kolaylaştıran bu sebeplerden çoğu. Karadeniz Bölgesinde mevcuttur. Bu sebeple toprak kaymalan en çok bu bölgemizde görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir