Özgür okuma (Rahat okuma) 2

Metnin sözlü iletişim için mi yazılı iletişim için mi kullanılacağı belirlenmelidir.
2. Metin, sözlü iletişim için kullanılacaksa metnin hangi ortamda (panel, forum, münazara, konferans vb.) aktarılacağı; yazılı iletişimde kullanılacaksa metnin türünün (şiir, deneme, makale, öykü vb.) ne olacağı belirlenmelidir.
3. Anlatımın içeriği sınırlandırılmalı; tema, bir konuya dönüştürülmelidir.
4. Anlatımın ve anlatıcının amacı netleştirilmelidir.
5. Anlatıcı, anlatımdaki tavrını (doğrudan-dolaylı, nesnel-öznel, soyut-somut) belirlemelidir.
6. Anlatıcı, hangi anlatım türünü ya da türlerini (öyküleyici anlatım, kanıtlayıcı anlatım, düşsel anlatım vb.) kullanacağını belirlemelidir.

Yukarıda sıralananların yapılması, anlatıcıya anlatımın bundan sonraki aşamalarında önemli kolaylıklar sağlar. Çünkü hazırlanacak malzeme, yukarıda belirtilen tercihlere göre bulunup düzenlenecek ve bir bütüne dönüştürülecektir.
Orijinal buluşların yapılabilmesi, zihinde depolanan malzemenin nitelikli olmasına bağlıdır. Nitelikli malzemelerin depolandığı bir zihnin deneyimleriyle zenginleştirilmesi, anlatıcının birikimli olmasını sağlar.
Nitelikli malzeme toplamanın buna bilgi toplama da diyebiliriz en önemli yollan şunlardır: Okumak, dinlemek, gözlem yapmak.