ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Düzenleme Kurumu elektriğin, doğal gazın, uyumlu şekilde kullanımına sunulması

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; yurt içinde
gerçekleştirilecek radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkelerin tespit edilmesi, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanması; gözetim, denetim ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kurulmuştur.
– Kurulun başkanı Davut Dursun’dur.
ULUSAL GÖNÜLLÜ YARDIM KURULUŞLARI
TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı 7-16 yaş arası çocukların cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamak amacıyla faaliyette bulunur.
Vakfın başkanı Oktay Özinci’dir.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ile toprağın korunması ve
TEMA Vakfı genel müdürü Mehmet Serdar Sarıgül’dür.