Düzenleyiş 2

Bir metnin giriş bölümü şu şekillerde olabilir:
1. Doğrudan metnin ana düşüncesi verilir.
2. Metnin ana düşüncesiyle ilgili kısa bir olay anlatılır.
3. Bir nesne, kişi ya da çevre betimlenir.
4. Bir özdeyiş, atasözü ya da bunlar kadar etkileyici ve yoğun anlatımı olan bir cümle söylenir.
5. Dikkat çekici bir soru sorulur.
Gelişme bölümü; Gelişme bölümü, girişte ana hatları verilen konunun yardımcı düşünceler, örnekler ve ka-nıtlar aracılığıyla genişletildiğî bölümdür.
Buluş aşamasında deneyim ve araştırmalarla elde edilenlerden çıkarılan notlar, hazırlanacak metnin gelişme bölümünün düzenlenmesi esnasında bir seçmeye tabi tutulur. Aralarından gerekli olanlar alınır, gereksizler atılır. Gerekli olanlar alt alta yazılır, birbiriyle ilişkili olanlar bir araya getirilerek gruplandırılır. Düşünce, bulgu, bilgi ve yardımcı düşünceler sıralanıp kümelendirilirken bunların metnin iletisi ve amacıyla ilgileri göz önünde bulundurulur.