DOĞRU – YANLIŞ

Kompozisyon, güzel sanatlar içinde sa-dece edebiyatla ilgili bir kavramdır.

6. Dipnotun kullanılış nedenlerinden biri
de bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği ile ilgili olarak okuyucuya denetim imkanı vermektir.
2. Dinleyici, konuşmacının söylediği her sözcüğü not almalıdır.

7. Metinde dipnot gerektiren ifadenin başına, parantez içinde kaçıncı dipnot olduğunu gösteren numara konur.

Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan noktalama işareti (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak kapatıldıktan sonra konmalıdır.

10. Öğretici metinlerin çoğunda ana düşünce metnin gelişme bölümünde verilir.