ULUSAL RESMİ KURULUŞLAR

MİLLİ EĞİTİM VAKFI
– Milli Eğitim Vakfı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için, maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunur.
– Vakfın yönetim kurulu başkanı İhsan Özçukurlu’dur.
– Vakfın genel başkanı Nimet Çubukçudur.
– 1981’den bu yana tüm milli eğitim bakanlan vakfın genel kurul üyesidir.
– Türk Kızılayı toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek misyonu İle faaliyetlerde bulunur. Türk Kızılayı genel başkanı Ahmet Lütfi Akar’dır.
– Yeşilay Türkiye’deki ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını, özel sektör ve devlet organları ile de iş birliği yaparak en az miktara indirmek amacıyla faaliyetlerde bulunur. Yeşilay genel başkanı Muharrem Balcıdır.