SÖZCÜK ES ANLAMI

ilişkin …. . . ait
illet . . hastalık
iltica . . sığınma
iltifat . . . . . . . ilgilenme
iltimas . . . . . . kayırma
imtiyaz . . . . . . ayrıcalık
ırak . . uzak
ıslah . . iyileştirme
istif . . yığma
istişare . . . . . danışma
itfiam . . suçlama
izdiham . . . . . kalabalık
izdivaç . . . . . . evlenme
izzetinefis . . .onur
jurnal …… . . gammaz
jülide . . dağınık
kabahat . . . . . SUÇ
kahır . . üzüntü
kaide . . kural
kalıtsal  . irsi
kamu . . halk
kanıt . . delil
karşıt ……
kasır . . köşk
kasvet . . . . . . sıkıntı
katkı . . ilave . . dayanıklı
kavi
kem . . kötü
kesif ..yoğun
keyfiyet . . . . . nitelik
kifayet . . . . . . yeterlilik
kımıltı . . . . . . hareket
kınama . . . . . ayıplama
kisve . . kılık
kişisel . . . . . . şahsi
kolektif . . . . . ortaklaşa
köhne . . . . . . eskimiş
körpe ..taze
kriter . . ölçüt
kuytu . . tenha
lahza
lakırdı . . . . . . söz, laf
latif . . hoş
lügat . . sözlük
mafsal . . . . . . eklem
mahal . . . . . . yer, yöre

KPSS Paragraf Konu Anlatımı

Numaralanmış yerlerden hangisine: “Numaralanmış yer” demek parantezin içi demektir yani parçadan herhangi bir cümle atılmayacak, numaranın olduğu parantezlerden birine soruda verilen cümle yerleştirilecektir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi en kapsamlı yargıdır?
Ana düşünce olmaya uygun cümle istenmektedir. Bütün cümlelerde anlatılanı içeren yargı aranmalıdır.
Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Bir parçada sıkça tekrar edilen sözcük ya da söz, başlık için uygundur. Ayrıca bir parçanın başlığı o parçanın konusunu yansıtan özlü sözdür.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Bir parçanın ana düşüncesi o paragrafta asıl anlatılmak istenen düşüncedir. Yazarın anlatmak,, vurgulamak istediği düşünce bulunmalıdır. Bu.tür sofularda ayrıntılara, örneklere, özel isimlere ve alıntılara takılmamak gerekir.
Bu parçada aşağıdaki  düşünce soruları aynı yaklaşımla çözülmemelidir.
Bu tür sorular ilerden hangisine değinilmemiştir?
Paragrafta 2  grupta incelenir:
• Bazı sorularda “değinilmemiştir, yoktur, belirtilmemiştir, söylenmemiştir, yer verilmemiştir, değildir, üzerinde durulmamıştır, yakınmamaktadır” sözü geçer. Böyle sorularda yorum yapılmaz, “parçada var mı, yok mu” diye bakılır ve seçenekler tek tek parçada bulunur.
Bazı sorularda “söylenemez, çıkarılamaz, ulaşılamaz, varılamaz, bağdaşmaz, nitelendirilemez” sözü geçer. Böyle sorularda doğru cevaba yorum yapılarak, mantık yürütülerek ulaşılır. Ancak cümledeki anlamın çizdiği çerçevenin dışına çıkmadan yorumlar yapılmalıdır.

Cümle Anlamı Cümle Yorumu Konu Anlatımı

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Cümledeki anlam doğru tespit edildikten sonra bu anlamı tam olarak karşılayan cümle bulunmalıdır. Cümlede anlatılmak isteneni bulmak, aslında aynı anlama farklı sözcükleri ulaşmaktır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
“Farklı düşünce” sözü “anlamca ötekilere ters düşen düşünce” anlamına gelmez. Farklı düşünce; konuya farklı yaklaşan ya da konunun farklı bir yönüne değinen cümle demektir.
Bu parçadan aşağıdaki cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz?
Parçada aynı anlamı karşılayan iki cümle vardır, bu cümleler bulunmalıdır. Bu iki cümleye ait numaralar zaten seçeneklerde bulunamaz, sadece birinin numarası geçebilir, buradan da yola çıkılabilir.

CÜMLE ANLAMI – CÜMLE YORUMU KONU ANLATIMI

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Parçadaki her cümle için bir seçenekte yorum yapılmıştır. Dolayısıyla her cümleden sonra o cümle ile ilgili seçenek okunmalı, soru böyle çözülmelidir.

Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Cümlenin taşıdığı anlamla çelişen söz aranmalıdır. Böyle sorularda “şu söz gelse daha iyi olur” tarzında bir yaklaşım göstermek insanı yanıltır. Burada önemli olan “hangisi gelirse çelişki, tutarsızlık olur” mantığıyla soruyu çözmektir.

Aşağıdakilerin hangisinde insana özgü bir nitelik doğaya aktarılmıştır?

Kişileştirmenin yapıldığı cümle aranmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca birbirine en yakındır? Her cümlenin taşıdığı anlam bir – iki sözcükle özetlenerek akılda tutulmalı, ardından ikili eşleme yapılmalıdır.