Düzenleyiş 1

Öğretici metinlerin düzenlenmesinde “giriş, gelişme, sonuç” bölümlerine dikkat edilmesi, anlatıcının işini
kolaylaştırabilir. Aslında her metnin bu metin ister öğretici ister olay çevresinde gelişen isterse de coşku ve heyecanı dile getiren metin olsun- kurgusu ve estetik duyarlığı, kendine özgüdür. Dolayısıyla her metnin “giriş, gelişme, sonuç” bölümlerinin bulunması ve bu bölümlerin de belli özelliklere sahip olması, bir zorunluluk değil; anlatıcının metin oluşturmasını kolaylaştıran bir olgu olarak değerlendirilmelidir. Metindeki düzen (plan) hissi, hem anlatıcının hem de okuyucunun/dinleyicinin verimliliğini artırır.
Giriş bölümü; Genellikle birkaç cümleden ya da paragraftan oluşur. Bu bölümde konu, ayrıntılara girilmeden kısaca tanıtılır. Giriş bölümü, yazının diğer bölümlerinde neler anlatılacağına dair ipuçları veren, dolayısıyla ilgi çekici olması gereken bölümdür.