TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ve EKONOMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR

EKONOMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR

1930 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının İşlev ve görevleri şunlardır:
Para politikasına yön vermek
Hazine adına bankacılık işlemlerini yapmak
Döviz kuru rejimini belirlemek Finansal sistemin istikrarını sağlamak Faiz oranlarını belirlemek Para arzının kontrolünü sağlamak Reeskont politikası Zorunlu karşılık oranı politikası Açık piyasa işlemleri Banknot basmak
Para; altın rezervlerinin ve piyasa senetlerinin karşılığını oluşturmak, memur maaşlarını ödemek ve hazine giderlerini karşılamak amaçlarıyla basılır.

Deflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli düşmedir.
Enflasyon; fiyatlar genel düzeyinin etkili bir şekilde devamlı yükselmesi nedeniyle paranın sürekli olarak değer kaybetmesi, bunun sonucu olarak da tüketicilerin satın alma gücünü yitirmesidir.
Revalüasyon, hükümet kararı ile bir ülke parasının diğer ülkelerin paraları
karşısında değer kazanması sürecidir.
Devalüasyon, bir ülkede yaşanan enflasyon nedeni ile o ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesidir.
Stagflasyon; bir ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade eder.