ALINTI YAPMAK

Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parçaya, alıntı (aktarma, iktibas) denir. Alıntı yapmak, okunanlardan not almaktan farklıdır. Not almak, bir eserde önemli görülenlerin, not alanın cümleleriyle ifade edilmesiyken alıntı yapmak bir bilginin, okunan eseri yazan kişinin cümleleriyle ifade edilmesidir. Güvenilir kaynaklardan, bilimsel ve sanatsal yeterliği konusunda herkesin görüş birliğine vardığı metinlerden yapılan alıntılar, anlatıcının yapacağı konuşmanın/yazacağı metnin daha inandırıcı ve etkileyici olmasını sağlar.
Bilimsel çalışmalar sırasında alınan notlar ve çeşitli yapıtlardan yapılan alıntılar, fişlere yazılır. Fişlerde dipnotta kullanılacak bilgilere de yer verilir.
– Alıntılar tırnak işareti içine gösterilir.
Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır.
– Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır.
Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine üç nokta (…) konur.
Alıntı, şiirden yapılıyorsa mısralar ya alt alta ya da aralarına eğik çizgi (/) gelecek şekilde peş peşe yazılır.
Alıntının yapıldığı kaynak, dipnot olarak belirtilir.