Cümle Anlamı Cümle Yorumu Konu Anlatımı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusudur?
Değerlendirme cümlesi özel olarak bir yapıttan ya da olaydan söz eder, yorum cümlelerinde ise genel olarak görüşler bildirilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
Mecaz anlamlı sözcük değil, mecaz anlam taşıyan söz bulunmalıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göreceli anlatım söz konusudur?
Öznel nitelik taşıyan yani kişiden kişiye değişebilme özelliğindeki cümle bulunmalıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi tanımsal bir nitelik taşımaktadır?
Bir kavramın, düşünce ya da olayın tanımlandığı; “nedir, ne demektir, neye denir” sorularının yanıtlandığı cümle aranmalıdır.
Şairin geniş bir okur kitlesine seslenebilmesini sağlayan özelliği, yukarıdaki parçanın kaçıncı cümlesinde verilmiştir?
Böyle sorularda soru cümlesindeki ayrıntı gözden kaçırılmamalıdır. Dikkat edilirse “şairin geniş bir okur kitlesine seslenmesi” değil “seslenebilmesini sağlayan özelliği” sorulmuş.

Cümle Anlamı Cümle Yorumu Konu Anlatımı

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Cümledeki anlam doğru tespit edildikten sonra bu anlamı tam olarak karşılayan cümle bulunmalıdır. Cümlede anlatılmak isteneni bulmak, aslında aynı anlama farklı sözcükleri ulaşmaktır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
“Farklı düşünce” sözü “anlamca ötekilere ters düşen düşünce” anlamına gelmez. Farklı düşünce; konuya farklı yaklaşan ya da konunun farklı bir yönüne değinen cümle demektir.
Bu parçadan aşağıdaki cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir değişme olmaz?
Parçada aynı anlamı karşılayan iki cümle vardır, bu cümleler bulunmalıdır. Bu iki cümleye ait numaralar zaten seçeneklerde bulunamaz, sadece birinin numarası geçebilir, buradan da yola çıkılabilir.