DİNLEMEK

Bilgi toplama yollarından biri de “dinleme”dir. Hatta denilebilir ki insanın dinleyerek öğrendikleri, diğer bilgi toplama yollarını kullanarak öğrendiklerinden çok daha fazladır. Bu, yaşanılan hayatın bir gerçeğidir. Çünkü iletişimin en kolay yapılanı sözlü iletişimdir. Sözlü iletişim de temelde konuşma ve dinleme üzerine kuruludur. Kişi, zaten günlük ihtiyaçları gereği gerçekleştirmek zorunda olduğu dinlemeyi bilinçli bir eyleme dönüştürür; neyi, ne şekilde dinleyeceğini öğrenirse bu yolla da önemli bilgiler edinebilir.
Dinlemeyi birikim artırıcı bir eyleme dönüştürmek istiyorsanız Dikkatinizi konu ve konuşmacı üzerinde yoğunlaştırın.  On yargılarınızı bir tarafa bırakın.
Anlatılanları kavramaya çalışın.
Konuşmanın ana düşüncesini ve bu ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri belirleyin.
Konuşmacının anlattıkları sizin için önemliyse konuşmayı ya bir kayıt cihazıyla kaydedin ya da konuşmanın önemli bölümlerinden notlar alın.
2. Okunanlardan Not Almak Okunan metnin bir gazetede, dergide, ansiklopedide yer almasıyla bir bilgisayar ekranında yer alması arasında herhangi bir fark yoktur. Önemli olan, bunların nereden not alındığı değil, niteliğidir.