Özgür okuma (Rahat okuma)

İnsan zihni, yaşam boyunca edinilen bilgi, anı, izlenim, duygu, düşünce, görüntü vb. kendine özgü filtreleme sistemine göre kaydeden, bunların bir kısmını yine kendine özgü bir sistemle silme yeteneğine sahip olan dijital bir belleğe benzetilebilir. Anlatıcının, bir tema/konuyla ilgili olarak “Ben ne anlatacağım?” diye düşünmeye başlamasıyla birlikte o kişinin hafızasında da bir arama ve değerlendirme süreci başlamış olur. Bu durum, bilgisayarlardaki ARA özelliğinin çok gelişmiş bir fonksiyonu gibi de düşünülebilir. Zihin, ARA emrini aldığında, anlatılacak tema/konu ile ilgili olarak o güne kadar zihinde (bellekte) depolanmış bütün veriler bir anda anlatıcının zihninde canlanmaya başlar. Bunlar, daha sonra, anlatımda kullanılacak ana ve yardımcı düşüncelere dönüşür. İşte buluş budur.
Buluş aşamasının verimli geçirilmesi için şunların önceden yapılmasında fayda vardır: