CÜMLE ANLAMI – CÜMLE YORUMU KONU ANLATIMI

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Parçadaki her cümle için bir seçenekte yorum yapılmıştır. Dolayısıyla her cümleden sonra o cümle ile ilgili seçenek okunmalı, soru böyle çözülmelidir.

Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Cümlenin taşıdığı anlamla çelişen söz aranmalıdır. Böyle sorularda “şu söz gelse daha iyi olur” tarzında bir yaklaşım göstermek insanı yanıltır. Burada önemli olan “hangisi gelirse çelişki, tutarsızlık olur” mantığıyla soruyu çözmektir.

Aşağıdakilerin hangisinde insana özgü bir nitelik doğaya aktarılmıştır?

Kişileştirmenin yapıldığı cümle aranmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca birbirine en yakındır? Her cümlenin taşıdığı anlam bir – iki sözcükle özetlenerek akılda tutulmalı, ardından ikili eşleme yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir