BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

Birikinti Konileri ?
Akarsuyun aşındırmasının eğime ve akış hızına bağlı oldugunu söylemiştik. Bir dağın yamacından inen bir akarauyun taşıma gücü azalır. Dolayısıyla ferisindeki alüviyonlar yarım koni bfiminde birikintiler meydana getirir. Buna birikinti konisi denir.
Dağ Eteği Ovaları :
Bu ovalar birikinti konilerinin birleşip düzleşmesinden oluşurlar. Yani bir dağın eteğinde, taşıma gücü ve hızı azalan bir akarsuyun alüviyon biriktirmeyle modana geten ovalardır.
Deltalar?
Akarsuların denize ulaştıkları  bölgelerde oluşurlar. Denizeze dökülen akarau, taban seviyesine geldigı .çın ,aşıma gücü tümüyle ortadan kalkar. Bu sebeple alüviyonlar, ağız dediği.
Böylece nehir: denizi, içeriye doğru bir çıkıntı biçiminde doldurmuş olur. Kara parçalarında sık görülen bu çıkıntılara delta denir. Ancak nehirlerin ağzında delta oluşumunu engelleyen uç sebep vardır. Bunlann birincisi deniz akıntıları, İkincisi gel – git olayı (medcezir) ve üçüncüsu de derinliktir.
Dağ içi ovaları:
Nehirler akarken bazen, dağlann iç kısımlanndan da geçerler. Buradaki arazilerde meydana gelen eğim azalmaları, taşıdıklan yükün birikmesine sebep olur. Bu tür birikimler dağ içi ovalarını oluşturur.
Nehir yataklannda derinlemesine aşındırmadan sonra meydana gelen basamak şekilli düzlüklerdir.
Tektonik bir olay sonucu
oluşumu    nehir yatağının yükselmesiyle, deniz seviyesinin alçalmasıyla, ya da aşınım hızının artmasıyla meydana gelirler. Sekiler, yüksekte kalmış eski vadi tabanlar, olarak da tanımlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir