BİLGİ TOPLAMA SÜRECİNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI

Eskiler “Hâfıza-i beşer nisyân ile malûldür.” yani “İnsan hafızasında unutma hastalığı vardır.” demişlerdir. Metin oluşturmak isteyen kişiler, bir taraftan okuyarak, dinleyerek ve gözlem yaparak bilgi toplarken bir taraftan da bu bilgileri daha sonra kullanmaları için uygun yöntemlerle kaydederler. Aksi halde toplanan bilgiler bir süre sonra unutulacaktır.
Anlatımın iki aşamalı (hazırlık, anlatış) bir süreç olduğunu, hazırlığın buluş ve düzenleyiş aşamalarından oluştuğunu daha önce belirtmiştik. Bir kişinin buluş aşamasında okuduklarını, dinlediklerini ve gözlemlediklerini düzenleyiş aşamasında kullanması, böylelikle de anlatış aşamasını daha verimli geçirmesi için şunları yapması, faydalı olacaktır: Not almak, alıntı yapmak, özet çıkarmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir