Avrupa Tarihi – Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

KEŞİFLERİN SONUÇLARI

^ Bilinmeyen yerler ve kıtalar

Keşfedilmiştir. Denizcilikte gelişmiş olan İspanya ve Portekiz koloniler kurarak sömürge imparatorluklar oluşturmuştur.

^ Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş getirilmiş, burjuva sınıfı güçlenmiştir.

^ Ticaret yollarının güzergâhı değişmiş, İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.

^ Amerika’ya göç başlamış, yerli nüfus azalmıştır.

^ Dünya’nın yuvarlak olduğunun

Anlaşılmasıyla kiliseye güven azalmıştır.

^ Yeni keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayılmıştır.

^ Amerika’da köklü uygarlıkların varlığı anlaşılmıştır. (Maya, Aztek, Inka)

COĞRAFİ KEŞİFLERİN OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ

^ Osmanlı’nın elindeki İpek ve Baharat Yolları önemini kaybetmiştir.

^ Vergi gelirleri azalmış, ticareti

Canlandırmak amacıyla kapitülasyonlar arttırılmak zorunda kalınmıştır.

^ Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş girmesi, Osmanlı’da enflasyonu arttırmıştır.

^ Halk ve zanaatkâr işsiz kalmış, bu durum ekonomik sıkıntılara ve Celali İsyanlarına zemin hazırlamıştır.

^ İpek ve Baharat yollar 1869’da Süveyş ve 1952’de Don – Volga kanallarının

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir