Avrupa Tarihi

 

AVRUPA TARIHI

^ Batı Roma’nın yıkılmasıyla, toprak egemenliğine dayalı feodalite (derebeylik) rejimi güçlenmiştir.

^ Taht kavgaları ve uzun süreli savaşlar nedeniyle halk derebeyliklerin himayesine girmiş ve krallar merkezi otoritesini kaybetmeye başlamıştı.

^ Sınıf farklılıkları oluşmuş ve halkın durumu kötüleşmiştir.

^ Toprak üzerinde yaşayan köylüler senyörlerin malı sayılıyordu.

Senyörler ordu kurup, şatolar, kaleler inşa etmişlerdir.

AVRUPA TARİHİ

^ 15. yüzyıldan itibaren yeni kıtalara  yapılan göçler ve savaşlar neticesinde nüfusun azalması dere beyliklerin askeri güçlerini olumsuz etkilemiştir.

^ Haçlı Seferleri’ne katılan derebeyliklerin hayatlarını ya da servetlerini kaybetmeleri krallıkların yeniden güçlenmesine neden olmuştur.

^ İstanbul’un fethi sırasında önemi anlaşılan toplar feodalitenin yıkılmasına büyük katkı sağlamıştır.

^ Coğrafi keşifler ile Avrupa’nın ekonomik yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Yeni keşfedilen yerlerden getirilen madenlerle zenginlik ölçüsü olan toprak, yerini altın ve gümüşe bırakmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir