AŞINDIRMANIN ETKİLERİ

Bir akarsuyun aşındırma yapabileceği en düşük seviye deniz seviyesidir. Hiçbir akarsu bu taban seviyesinin altında aşındırma yapamaz.
Bir akarsu, yatağını belirti bir zamana kadar aşındırabilir. Yatağın aldığı son duruma denge profili denir.
Bir akarsu yatağı, akarsuyun ilk dönemlerinde düz bir konumda aksa bile bir müddet sonra bu durum kaybolur. Akarsu yatağında ve vadisindeki gınntı ve çıkıntılar zamanla daha belirgin bir hale gelir. Bu knmmlara menderes denir.
Bir yamaçta tüt ve benzeri yumuşak zeminin içerisinde yer yer daha dirençli tabakalar varsa, bunlar altlarındaki yumuşak kısımları sellenmeye karşı korur. Boylece yamaçta, üzerinde şapka gibi kayaların bulunduğu kuleye benzer şekiller oluşur. Bunlara peri bacası denir Ülkemizde. Ürgüp, Nevşehir. Göreme yörelerinde rastlanan yüzey şekıllerindendir.
Akarsu yatakları dağlar arasında yer alan vadileri oluşturur. Akarsu aşındırmasının, vadilerin oluşumu ve şekilleri üzerinde değişik etkileri vardır. Aşındırmanın fazla olduğu yerlerde boğaz türü vadiler oluşmuştur. Aynca çentik vadi, kanyon, yatık yamaçlı vadi, alüviyal tabanlı vadi şekilleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir