AKARSULAR VE SELLENME

Yeryüzünü şekillendiren en önemli dış etken akarsular ve sellenmedır. Akarsulann yeryüzünde meydana getirdiği değişiklikler üç aşamada meydana gelir.
AŞINDIRMA
Akarsular, geçtikleri bölgelerdeki toprağı ve kayaları aşındınrlar. Aşındırma hem mekanik yoldan, hem de kimyasal yoldan meydana gelir.
Akarsu geçtiği bölgelerde kayalann içerisindeki bazı çözünebılen maddeten eritir ve berabennde taşır. Çozüculük etkisiyle yaptığı bu tür aşındırma kimyasal aşındırmadır
Akarsu, geçtiği zeminden, akış hızının doğurduğu kuvvetler sebebiyle taş, kum ve çakıl gibi bazı parçalar kopanr ve bunlan sürükler. Bu tür aşındırma fiziksel ya da mekanik aşındırma denir. En fazla görülen aşındırma şekli budur.
Mekanik aşındırması fazla olan nehir bulanık akar. Kimyasal aşındırması fazla olan nehirler ise daha berrak akarlar. Bir akarsuyun mekanik aşındırması aşağıdaki etkenlere bağlıdır:
a)    Taşıdığı su miktar, Suyun miktan arttıkça doğuracağı fiziksel kuvvetler de artacağından, aşındırması artar.
b)    Akış hızı :
Akarsuyun akış hızı arttıkça mekanik aşındırması ve sürükleme gücü de artar.
c)    Taşıdığı yük miktan :
Akarsuyun koparak taşıdığı taş ve çakıl parçalan onun yüküdür. Bu miktar arttıkça zemini kazması daha da kolaylaşır. Yani yük arttıkça aşındırma da artar.
d)    Akarsu yatağının yapısı ?
Dirençli tabakalar aşınmaya kolayca karşı koyarlar. An-cak gevşek zeminli yerlerden geçen akarsulann aşındırması daha fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir