SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biri olan borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?
A) Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
B) Nispilik ilkesi
C) Zaman aşımı ve hak düşürücü süreye uğramama ilkesi
D) Eşitlik ilkesi
E) Sözleşme özgürlüğü ilkesi

Kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için ana babanın sahip olduğu hakka ne ad verilir?
A) Vasiyet B) Velayet C) Nesep
D) Veraset E) Vesayet

10. Bir gerçek kişinin doğum ve hısımlık ile ilgili bilgilerini içeren kütüğe ne ad verilir?
A) Evlat edinme kütüğü        B) Aile kütüğü
C) Boşanma kütüğü                D) Ölüm kütüğü
E) Doğum kütüğü

Aralarındaki mevcut borç ilişkisi sebebiyle alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu hareket biçimine ne ad verilir?
A) Edim                         B) Alacak         C)Akit
D) Tazminat                E) İcap

SORULAR

Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
A) Pozitif hukuk      B) Tabii hukuk
C) İdeal hukuk         D) Mevzu hukuk
E) Objektif hukuk

Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?
A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Kişilik hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Alacak hakları
E) Velayet hakkı

Aşağıdakilerden hangisi hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilkedir?
A) Genellik
B) Eşitlik
C) Özerklik
D) Sübjektif iyiniyet Dürüstlük (Objektif iyiniyet)

Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu değil mal topluluğu niteliğindedir?
A) Kooperatifler              B) Anonim şirketler
C) Kolektif şirketler       D) Vakıflar
E) Dernekler

TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ÖZEL GÜNCEL BİLGİLER

İlk 6 ay Macaristan, ikinci 6 ay raonya  2012: ilk 6 ay tenimafta, ikiro 6 ay Kibre Rum ? 2015: ilk 6 ay İrlanda, ikinci 6 ay Litvanya ?2014: ilk 6 ay Yunanistan, ikinci 6 ay İtalya
Avrupalı bilim insanları dünyanın en büyük hızlandırıcısı olan ‘Büyük Hadron sayesinde evrenin oluşumuna yol açan Patlama’yı (Big Bang) laboratuvar ortamında yeniden yaratarak ve Biy Barıg sonucunda açığa çıktığı varsayılan “Tarın’nın Zerreciklerinin (Higgs Boson) sırrını aydınlatmayı amaçlamaktadır.
CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır.
– NATO şenel sekreteri Anders Fogh Rasmussendir.
– NATO genel sekreter yardımcısı Hüseyin Diriöz’dür. ?. Dünya Bankası başkanı Robert Zoellick’dir.
– IMF başkanı Christine tagarde’dir.
-FED (Amenkan Merkez Bankası) başkanı 8en Bemanke’ı ?. Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghidir.

TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ÖZEL GÜNCEL BİLGİLER

-Türkiye, 2009 – 2010 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini yürütmüştür.
-201 ide yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Fransa Kültür Bakanlığından “Sanat ve Edebiyat Şövalyesi’ madalyası almıştır.
-Kasım 2011 de Türk – Arap !5 Birliği Forumu Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmiştir.
-Türkiye’de 61. hükümet. 24. dönem meclis ve 11. cumhurbaşkanı görev yapmaktadır.
– 2048 yılında Türkiye’de emeklilik yaşı 65 olacaktır.
– Birleşmiş Milletler 4. En Az Çelişmiş ülkeler Konferansı İstanbul’da 9 -15 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenmiştir.
– 5. Büyükelçiler Konferansı Ocak 2011’de Erzurum’da gerçekleşmiştir.
– Değişim Liderleri Zirvesi. 20 lı’de İstanbul’da yapılmıştır.
– Uluslararası Gençlik Şurası 2011’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
– Türkiye’nin ilk nükleer santrali Mersin Akkuyu’da yapılacaktır,
– Türkiye’de ilk defa kurulacak olan Nükleer Teknoloji
Geliştirme Merkezinin Sinop’a İnşa edilmesi kararlaştırılmıştır.
– Organik tarım ili seçilen ilimiz İzmir’dir.
– Avrupa insan Hakları Mahkemesine ilk Türk kadın yargıç olarak Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayse Işıl Karakas Seçilmiştir.
– Anayasa Mahkemesinin ilk kadın başkam Tülay Tuğcudur.

TURKIYEYE İLİŞKİN GUNCEL BİLGİLER

TÜRKIYEDEKI KURUM, KURULUŞ ve YARGI BALKANLARI

– Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeldir.
– Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvnkoğludur.
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçıdır.
– Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmezdir.
– Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcandır.
– ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ali Demirdir.
– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Haşan Erbildir.
– Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıçtır.
– YargıtayBaşkanı Nazım Kaynaktır
– Danıştay Başkanı Hüseyin Hüsnü Karakullukçudur.
– Sayıştay Başkanı Recai Akyeldir.
– Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşardır.
– Yüksek Seçim Kurumu Başkanı Ali Emdir.

FİLM FESTİVALİNDE ÖDÜL KAZANANLAR

En iyi Film: Güzel Günler Göreceğiz. (Haşan Tolga Pulat)

– En iyi Yönetmen: (Çiğdem Vitrine!) .Geriye Kalan.
– En iyi Senaryo: “Güzel Günler Göreceğiz .-(Emre Kavuk)

– En iyi Kadın Oyuncu: (Devin Özgür Çınar) – “Geriye Kalan.

– En iyi Erkek Oyuncu: (Erdal Beşikçioğlu)-” Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm.

EUROVİSİON ÇARKI YARIŞMASI
2011 Eurovision Şarkı Yarışması Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmiştir.
Yarışmayı, Eldar & Nigar İkilisinin seslendirdiği “Running Scared” adlı şarkıyla Azerbaycan kazanmıştır.
Türkiye’yi Yüksek Sadakat grubu, .Live ıtup. temsil etmiştir. Yüksek Sadakat yarı finalde elenerek finalde yarışma hakkını kaybetmiştir.
2012 Eurovision Şarkı Yanşması ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacaktır. Bu organizasyon 57. Eurovision Şarkı Yarışması olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ve EKONOMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR

EKONOMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR

1930 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının İşlev ve görevleri şunlardır:
Para politikasına yön vermek
Hazine adına bankacılık işlemlerini yapmak
Döviz kuru rejimini belirlemek Finansal sistemin istikrarını sağlamak Faiz oranlarını belirlemek Para arzının kontrolünü sağlamak Reeskont politikası Zorunlu karşılık oranı politikası Açık piyasa işlemleri Banknot basmak
Para; altın rezervlerinin ve piyasa senetlerinin karşılığını oluşturmak, memur maaşlarını ödemek ve hazine giderlerini karşılamak amaçlarıyla basılır.

Deflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli düşmedir.
Enflasyon; fiyatlar genel düzeyinin etkili bir şekilde devamlı yükselmesi nedeniyle paranın sürekli olarak değer kaybetmesi, bunun sonucu olarak da tüketicilerin satın alma gücünü yitirmesidir.
Revalüasyon, hükümet kararı ile bir ülke parasının diğer ülkelerin paraları
karşısında değer kazanması sürecidir.
Devalüasyon, bir ülkede yaşanan enflasyon nedeni ile o ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesidir.
Stagflasyon; bir ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade eder.

ULUSAL RESMİ KURULUŞLAR

MİLLİ EĞİTİM VAKFI
– Milli Eğitim Vakfı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için, maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunur.
– Vakfın yönetim kurulu başkanı İhsan Özçukurlu’dur.
– Vakfın genel başkanı Nimet Çubukçudur.
– 1981’den bu yana tüm milli eğitim bakanlan vakfın genel kurul üyesidir.
– Türk Kızılayı toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek misyonu İle faaliyetlerde bulunur. Türk Kızılayı genel başkanı Ahmet Lütfi Akar’dır.
– Yeşilay Türkiye’deki ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını, özel sektör ve devlet organları ile de iş birliği yaparak en az miktara indirmek amacıyla faaliyetlerde bulunur. Yeşilay genel başkanı Muharrem Balcıdır.

AKUT (ARAMA KURTARMA DERNEĞİ)

Arama Kurtarma Derneği, dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, bunu yaparken eğitimli, disiplinli, standartları yüksek ekip ve ekipmanlar kullanan, toplumu bilgilendiren, eğiten, siyaset ile uğraşmayan, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.
AKUT Yönetim Kurulu başkanı Nasuh Mahruki’dlr.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Düzenleme Kurumu elektriğin, doğal gazın, uyumlu şekilde kullanımına sunulması

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; yurt içinde
gerçekleştirilecek radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkelerin tespit edilmesi, kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanması; gözetim, denetim ve değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kurulmuştur.
– Kurulun başkanı Davut Dursun’dur.
ULUSAL GÖNÜLLÜ YARDIM KURULUŞLARI
TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı 7-16 yaş arası çocukların cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamak amacıyla faaliyette bulunur.
Vakfın başkanı Oktay Özinci’dir.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ile toprağın korunması ve
TEMA Vakfı genel müdürü Mehmet Serdar Sarıgül’dür.